Välkommen till Bostadsrättsbyggarna!

Vi skräddarsyr utbildningar

för styrelser i bostadsrättsföreningar.

 

Utbildningen sker som dagskonferens till sjöss ömbord på Stena Danica,
avgång 09.30, ankomst Gbg 17.45.

Brunch, konferenslunch samt kaffe ingår.

 

Föreslag på kursprogram

  • Bostadsrätt orientering om gällande lagstiftning
  • Ekonomisk plan
  • Styrelsens arbete
  • Styrelsens ansvar och befogenheter
  • Styrelsemedlemmarnas roller
  • Effektivisering och arbetsformer i styrelsen
  • Protokollföring och dokumentation
  • Föreningens ekonomi

 

Programmet anpassas efter styrelsens önskemål

 

Kontakta oss för ytterligare information och offert.

info@bostadsrattsbyggarna.se