Välkommen till Bostadsrättsbyggarna!

15. Föreningen tillträder (”köper”) fastigheten, och tecknar upplåtelseantal med bostadsrättsköparna.
14. Föreningen håller en extra stämma där det formella beslutet tas om att köpa fastigheten och att upplåta lägenheter till de hyresgäster som anmält intresse för att köpa.
13. Den ekonomiska planen tillsammans med granskningsyttranden sänds till Boverket och registreras där
12. Den ekonomiska planen färdigställs och granskas av oberoende av boverket certifierade intygsgivare som intygar att föreningens plan vilar på vederhäftig grund.
11. Nu samlar vi in intresseblankett från de som vill köpa sin bostadsrätt.
10. Bostadsrättsköparen kan nu jämföra erbjudandet från föreningens finansiär med sin egen bank.
9. Information om priserna på bostadsrätterna och månadsavgifterna samt jämförande kalkyler med hyreskostnader innan ombildningen.
8. Revidera och justera den ekonomiska planen med upphandlade tjänster
7. Upphandling av teknisk och ekonomisk förvaltning, samt försäkringsbolag.
6. Teknisk besiktning av fastigheten görs, för att få information om fastighetens skick. I besiktningen framgår även om man skall räkna med att några åtgärder behöver vidtagas
5. Stadgar upprättas och en styrelse utses och föreningen registreras hos bolagsverket
4. Frågan om finansiering av föreningens köp baserat på utkastet till ekonomisk plan förhandlas med banker. Vi önskar då en finansieringsoffert på föreningens lån, men också ett erbjudande om finansiering till hyresgästernas köp av bostadsrätterna.
3. Ett utkast till ekonomisk plan tas fram baserad på ett flertal antaganden om marknad och läge mm.
2. Kontakt tas med fastighetsägaren med förfrågan om köp av fastigheten.
1. Förfrågan till hyresgästerna om intresse finns för att ombilda hyresrätten till bostadsrätt. Intresseanmälan är inte bindande.