Välkommen till Bostadsrättsbyggarna!

Bostadsrättsbyggarna

Vi har en bred erfarenhet från byggbranschen, exploatering av råmark till färdiga bostadsrätter. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter blev därför en naturlig del i vår nuvarande verksamhet. Vi vet att varje ombildning är unik och kräver sitt speciella upplägg, vilket är vår styrka.Vi erbjuder en helhetslösning av ombildningsprocesser från hyresrätt till färdiga bostadsrättsföreningar med eventuella inslag av renoveringar.

I vårt arbete ingår föreningsbildning, finansieringsfrågor, kalkylering, upprättande av ekonomisk plan, rådgivning och information till bostadsrättsköpare samt igångstart av föreningar med utbildning av styrelse mm. Bostadsrättsbyggarna har i många år sysslat med bostadsrättsfrågor och har därför en gedigen bakgrund med många goda referenser hos banker, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Hos oss finner du både av Boverket utsedda och godkända intygsgivare för bostadsrätters ekonomiska planer.


AKTUELLA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

För närvarande pågår ombildningar och nyproduktion förtlöpande.


TIDIGARE PROJEKT

Nyproduktioner i västra Sverige samt ombildningar.